Bersama Membantu B40 Terus Berhubung.

 


Menyokong inisiatif Kerajaan untuk membantu rakyat Malaysia berkategori B40
berhubung dan berkomunikasi, TONE WOW juga turut serta dengan JARINGAN PRIHATIN.
Jika anda layak, jangan tunggu lagi. Ambil peluang ini untuk menebus kredit internet bernilai RM180.
Tidak pasti atas kelayakan anda untuk terima subsidi ini?
Klik butang SEMAK KELAYAKAN & PENDAFTARAN di bawah dan ikuti langkah-langkah yang dinyatakan.
Nota: Anda akan dibawa ke laman web pembekal perkhidmatan kami di www.digi.com.my

Anda juga boleh merujuk kepada bahagian Soalan Lazim (FAQs) di bawah ini untuk info lanjut.

Terma & Syarat JARINGAN PRIHATIN TONE WOW ada tersenarai
di bahagian bawah halaman ini.

SEMAK KELAYAKAN & PENDAFTARAN
JARINGAN PRIHATIN

Program Jaringan Prihatin merupakan inisiatif Kerajaan Malaysia dengan kerjasama industri Penyedia Perkhidmatan Telekomunikasi. Sejumlah RM2.0 bilion telah diperuntukkan untuk penerima Bantuan Prihatin Rakyat (BPR) bagi pembelian peranti telekomunikasi atau pelan data komunikasi.

Semua warganegara Malaysia yang merupakan penerima Bantuan Prihatin Rakyat (BPR) layak untuk menyertai program Jaringan Prihatin.

Sempena inisiatif kerajaan untuk memberikan subsidi dalam bentuk potongan harga atau diskaun peranti kepada semua pengguna mudah alih yang merupakan penerima segmen Bantuan Prihatin Rakyat (BPR) atau B40 dengan kerjasama semua syarikat telekomunikasi, kini Pelanggan TONE WOW B40 boleh mendaftar untuk Pelan Rebat RM180 Jaringan Prihatin.

Pendaftaran akan bermula pada 29hb Jun 2021 sehingga 30hb September 2021.

6. Anda boleh mengikuti langkah-langkah mudah dibawah untuk mendaftar:-

  1. Semak kelayakan melalui Digi Store Online (DSO)

  https://www.digi.com.my/jaringan-prihatin-bm/eligibility-bm

  2. Pastikan nombor telefon TONE WOW anda adalah AKTIF.

  3. Daftar untuk Jaringan Prihatin dengan Digi

  4. Langgan Pelan TDS TONE WOW & tebus Rebat Pelan (Tempoh untuk menebus tawaran adalah dari 1hb Julai 2021 sehingga 31hb Julai 2022)Klik untuk info Pelan TDS

Maaf, Pelanggan TONE WOW TIDAK LAYAK mendaftar untuk Rebat Pakej Peranti RM300 Jaringan Prihatin.

Ahli TONE WOW akan mengetahui status permohonan pendaftaran setelah pendaftaran dibuat.

Kredit Internet RM15 yang pertama akan diberi pada 1hb Julai 2021 untuk pendaftaran yang dibuat SEBELUM 1hb Julai 2021. Untuk pendaftaran yang dibuat pada atau selepas 1hb Julai 2021, Pelanggan akan menerimanya dalam masa 24 jam selepas pendaftaran.


*Kredit Internet RM15 PERLU digunakan sebelum pemberian bulan yang seterusnya.

**Tempoh pemberian kredit Internet percuma RM15 Program JARINGAN PRIHATIN TONE WOW adalah dari 1hb JULAI 2021 – 31hb JULAI 2022. Pelanggan akan menerima sebanyak 12 kali atau 12 bulan (maksima) di dalam tempoh Program.

***Pemberian kredit Internet RM15 bersifat automatik dan akan diberi pada setiap 1hb atau hari sebelumnya bergantung kepada tamat tempoh Pelan Data TDS.

****Data Percuma 2GB hanya sah untuk satu (1) jam sahaja (setiap hari), dan boleh ditebus setelah Kredit Internet RM15 digunakan.

Tidak. Penebusan kredit internet RM15 percuma Program JARINGAN PRIHATIN TONE WOW adalah terhad kepada SEKALI SAHAJA untuk sesuatu bulan itu dan pemberian kredit Internet RM15 percuma diberi secara automatik pada setiap 1 haribulan atau hari sebelumnya bergantung kepada tamat tempoh Pelan Data TDS.

Tidak. Subsidi Jaringan Prihatin terikat kepada NRIC pelanggan, oleh itu tidak boleh dipindahkan kepada individu lain.

Kredit Tambah Nilai yang biasa adalah nilai kredit yang ditambah nilai oleh Pelanggan dengan melakukan Top Up.

Kredit Internet RM15 Jaringan Prihatin pula, adalah nilai kredit Freebies yang dimasukkan kepada Pelanggan untuk sebagai rebat pembelian pelan data ≥RM30 (TDS30, TDS50, TDS60, TDS80 atau TDS120 sahaja)

Apabila talian TONE WOW anda tamat tempoh atau dipindah keluar (Port-Out), anda tidak lagi akan menerima Kredit Internet RM15 yang telah didaftarkan dibawah talian TONE WOW anda itu.

Anda perlu mengaktifkan semula talian anda untuk terus menerima Kredit Internet tersebut. Untuk Pelanggan yang telah Port-Out, anda perlu mendaftar semula untuk Program Jaringan Prihatin dengan talian Penyedia Perkhidmatan anda yang baru.

Tidak, anda tidak boleh menukar subsidi ini sebagai wang tunai mahupun TONE WOW WOWlet.

Semasa Pendaftaran, anda akan diminta untuk menentukan nombor telefon pilihan anda untuk menikmati subsidi Program Jaringan Prihatin ini. Setelah mendaftar, anda tidak boleh menukar nombor telefon.

Tidak, subsidi Jaringan Prihatin adalah terikat kepada NRIC individu dan nombor telefon yang digunakan semasa pendaftaran Program Jaringan Prihatin TONE WOW.

Tidak.

Tidak.

Anda boleh hubungi Careline kami di talian 011-59000969 atau 01159009969.

1. KELAYAKAN
a. Untuk layak Program Jaringan Prihatin, anda, (“Pelanggan”):-

 • Mesti memenuhi dan melepasi proses semakan pelanggan;
 • Sekiranya anda layak untuk Program Jaringan Prihatin, anda adalah pemohon utama Bantuan Prihatin Rakyat melalui data yang diberikan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri (“LHDN”) kepada kami

b. Sebarang perkara diatas, TONE WOW/Digi berhak untuk menukar kelayakan dari semasa ke semasa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

2. TEMPOH PROGRAM
a. Kempen ini berkuatkuasa dari 5 Mei 2021 sehingga 31 Julai 2022 dan / atau tarikh lain disambungkan bergantung kepada budi bicara Digi (‘’Tempoh Program’’)

3. TAWARAN
a. Anda akan ditawarkan rebat RM15 bulanan dalam bentuk Kredit Internet Percuma.

b. Anda juga akan diberi Data 2GB/1 Jam percuma dalam bentuk penebusan harian jika anda menggunakan rebat RM15 untuk membeli tawaran kelayakan bulanan. Setelah diberikan, anda boleh menebusnya sekali sehari selama 30 hari berikutnya setelah anda mengaktifkan talian prabayar anda.

c. Senarai tawaran kelayakan prabayar bulanan untuk Program Jaringan Prihatin boleh didapati di bahagian FAQ https://www.tonewow.net/en/faqs

d. Tawaran Prabayar ini akan dikeluarkan apabila salah satu berikut dipenuhi:-
 • Anda telah lengkap menebus 12 tebusan sepanjang Tempoh Program; atau
 • Tamat tempoh untuk Program

e. TONE WOW tidak menawarkan sebarang rebat untuk peranti

4. UMUM
a. Pelanggan perlu memastikan akaunnya Aktif untuk terus menikmati tawaran.

b. Setelah Program Tamat, tawaran akan luput dan sebarang rebat yang tidak ditebus akan terhapus.

c. Anda wajib merahsiakan maklumat peribadi anda dan tidak berkongsi maklumat anda dengan pihak ketiga. TONE WOW/Digi tidak akan bertanggungjawab jika tawaran itu diaktifkan oleh pihak ketiga tanpa persetujuannya. TONE WOW/Digi tidak akan membayar balik atau memberi pampasan kepada pelanggan dengan cara apa pun dalam situasi seperti itu.

d. Dengan mendaftar dan menerima tawaran dan terus menggunakan perkhidmatan kami, anda;-
 • Saya telah membaca dan bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat ini termasuk notis privasi yang dinyatakan di sini, terma dan syarat umum Digi, notis privasi umum Digi dan terma dan syarat yang mungkin ditetapkan oleh Kementerian Kewangan berhubung dengan Jaringan Program Prihatin dan / atau Program Prihatin Jaringan yang Disempurnakan.

 • Saya bersetuju perkara terma dan syarat dan notis privasi yang dinyatakan diatas perlu membentuk persetujuan diantara pihak anda dan TONE WOW/Digi.

 • Perlu memastikan semua maklumat peribadi dihantar semasa proses pendaftaran untuk sebarang tawaran mesti tepat dan lengkap dan tertakluk kepada bukti atas permintaan pihak TONE WOW/Digi; dan

 • Bersetuju bahawa TONE WOW/Digi berhak, pada bila-bila masa untuk mengesahkan kelayakan anda dan membatalkan kelayakan anda kerana tidak mematuhi terma dan syarat ini atau yang mengganggu pendaftaran atau proses penerimaan Tawaran.

 • Bersetuju bahawa TONE WOW/Digi mempunyai budi bicara mutlak untuk menghentikan, menggantung atau berurusan dengan Pelanggan dan / atau mana-mana Tawaran sekiranya pendaftaran atau penerimaan yang tidak lengkap, tidak dapat difahami, tidak dapat dibaca, tidak betul atau menipu yang melanggar terma dan syarat ini ditemui.


5. NOTIS PRIVASI
a. Maklumat yang anda berikan kepada TONE WOW/Digi dan/ atau pihak ketiga (jika berkenaan) melalui pendaftaran anda termasuk tetapi tidak terhad kepada nama anda, nombor pengenalan, nombor telefon dan maklumat pelan, tertakluk kepada kelayakan anda untuk Kempen.

b. TONE WOW/Digi hanya menggunakan maklumat ini untuk tujuan kempen dan/atau sebaliknya berkaitan dengan langganan anda untuk kempen ini, untuk simpanan rekod dan laporan, serta untuk tujuan laporan luar dan tujuan audit berkaitan Kempen ini.

c. Digi akan memberi dan/atau menghantar data peribadi ke Telenor Group (yang mana pihak kami sebahagian darinya), proses data, dan penyedia perkhidmatan, berkenaan dengan langganan anda, sebagaimana berkaitan dengan persetujuan yang telah diperolehi.

d. TONE WOW/Digi juga akan memberikan maklumat peribadi anda ke penasihat professional, agensi kuatkuasa undang-undang dan/ atau pihak ketiga yang dilantik untuk khidmat relevan atau menjalankan aktiviti penguatkuasaan atau peraturan sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang yang berlaku, undang-undang yang diminta, dan / atau sebaliknya yang berkaitan dengan langganan dan / atau pelaksanaan Kempen ini.

e. Apabila TONE WOW/Digi perlu menghantar maklumat peribadi anda keluar dari Malaysia untuk tujuan pemprosesan, pihak kami akan mengambil langkah yang betul untuk memastikan maklumat peribadi anda dilindungi dengan secukupnya (untuk negara-negara yang mungkin tidak memberikan tahap perlindungan yang sama dengan Malaysia).

f. TONE WOW/Digi akan menyimpan maklumat peribadi anda untuk tempoh masa yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang dinyatakan di sini melainkan tempoh penahanan yang lebih lama dibenarkan atau diperlukan oleh mana-mana undang-undang yang berlaku. Kami akan mengambil semua langkah yang wajar untuk memusnahkan, atau menghapus dari sistem kami, semua data yang tidak diperlukan lagi.

g. Jika anda memilih untuk tidak memberi kepada kami maklumat data peribadi anda atau anda atau jika anda memberi maklumat yang tidak lengkap, tidak sah, atau data tidak betul kepada kami atau menolak untuk memberi data yang diminta, pihak kami tidak akan memproses langganan anda.

h. Jika anda perlu membetulkan dan / atau mengemas kini data peribadi yang diberikan, sila hubungi talian TONE WOW Careline di 011-59000969 atau 011-59009969.

Array
(
  [fixed_address] => 
  [regions] => 
)