Menu USSD

Panduan Menu USSD TONE WOW

Menu adalah tertakluk dengan perubahan dari semasa ke semasa,
Ahli-ahli digalakkan untuk menyemak Menu USSD (*128#) melalui telefon bimbit sendiri untuk kemaskini terbaru.